فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)
45 بازدید
ناشر: معروف
نقش: مترجم
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی